Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval

Op deze website vindt u informatie over de aanpak en ontwikkelingen van voortijdig schoolverlaten (VSV).

Kabinet Rutte II stelt als doel het aantal VSV'ers in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000.
Investeren in jongeren en hun startkwalificatie loont. Met een startkwalificatie hebben jongeren betere arbeidsmarkt-perspectieven.

  • Bekijk met de VSV-verkenner de resultaten van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, maak vergelijkingen tussen gemeenten en/of scholen en vindt andere relevante cijfer informatie.<br /><br /><a href='http://www.vsvverkenner.nl'>Bezoek de VSV-verkenner</a>
  • Bekijk met de VSV-planner de belangrijkste cijfermomenten in het vsv jaar 2012-2013. Deze momenten geven inzicht in de totstandkoming en het proces rondom vsv-cijfers.<br /><br /><a href='http://www.vsvplanner.nl'>Bezoek de VSV-planner</a>

Nieuws

Aanval op schooluitval