Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval

Op deze website vindt u informatie over de aanpak en ontwikkelingen van voortijdig schoolverlaten (VSV).

Kabinet Rutte II stelt als doel het aantal VSV'ers in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000.
Investeren in jongeren en hun startkwalificatie loont. Met een startkwalificatie hebben jongeren betere arbeidsmarkt-perspectieven.

  • Bekijk met de VSV-verkenner de resultaten van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, maak vergelijkingen tussen gemeenten en/of scholen en vindt andere relevante cijfer informatie.<br /><br /><a href='http://www.vsvverkenner.nl'>Bezoek de VSV-verkenner</a>
  • Bekijk met de VSV-verkenner de resultaten van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, maak vergelijkingen tussen gemeenten en/of scholen en vindt andere relevante cijfer informatie.<br /><br /><a href='http://www.vsvverkenner.nl'>Bezoek de VSV-verkenner</a>

Nieuws

RSS  Blog

Social media

Twitter Volg VSV op Twitter

LinkedIn VSV professionals netwerk

Facebook Facebook Ministerie van OCW

Nieuwbrief

 

Aanval op schooluitval