Voorbeeldproject:

De aanval op schooluitval is in volle gang. Overal in het land zetten de betrokken partijen zich in voor het terugdringen van voortijdig schooluitval. De eerste aanvraag programmagelden is behandeld en de scholen hebben de gelden ontvangen. Daarmee zijn veel inspirerende en goede projecten opgezet. Daarnaast hebben het bedrijfsleven en andere betrokken partijen de handen in een geslagen om te komen tot mooie projecten. Deze zijn hier verzameld en gerangschikt naar thema.

Deze voorbeelden kunnen dienen als inspiratie voor de nieuwe ronde subsidieaanvragen voor Onderwijsprogramma's.

Zoek op thema >

Dit voorbeeldproject is toegevoegd op 1 januari 1970

Content (nog) niet beschikbaar.


Aanval op schooluitval