Subsidie regionale aanpak vsv

In de vernieuwde vsv-aanpak is er één subsidiestroom voor de RMC-regio: de vsv-regiomiddelen. Dit is een bundeling van de huidige middelen voor 'onderwijsprogramma's' en de middelen voor 'plusvoorzieningen'. Dat verlaagt de administratieve lasten voor instellingen enorm. Eén aanvraag volstaat voor de periode 2012-2015. Tussen- en eindrapportages worden vervangen door één evaluatie. De subsidie gaat naar de contactschool. De instelling verantwoordt zich in het jaarverslag. Voor de G4-regio’s is een aparte regeling getroffen. In alle 39 regio’s zijn scholen en gemeenten gezamenlijk tot een subsidieaanvraag gekomen.

Contactgegevens DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO),
afdeling OND/ODB,
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer

Aangetekend versturen kan via:
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
afdeling OND/ODB
Europaweg 2
2711 AH Zoetermeer

Meer informatie


Aanval op schooluitval